Hurner.sk

Ciachovanie zváračiek na plasty

Kalibrácia alebo ciachovanie zváračiek na plasty je nevyhnutná pre vykonávanie profesionálnych, kvalitných a bezpečných zvarov pre rozvody plynu alebo vody. Autorizovaný servis ant s.r.o. vám poskytuje záručný, pozáručný servis ako aj kalibráciu alebo teda ciachovanie hodnôt zváračiek Hürner.

V čom spočíva ciachovanie

Kalibrácia je proces s elektronikou stroja, ktorý zabezpečuje správne nastavenie a pripravenie zváračky na použitie. Zahŕňa:
• Kontrolu (verifikáciu) údajov - kontrola správne nastavených vstupných hodnôt vo zváračke.
• Kalibrácia - v prípade odchýlok od požadovaných hodnôt nasleduje znovu nastavenie správnych parametrov zvárania.
Kalibrácia zváračiek Hürner je odporúčaná každoročne. S úkonom kalibrácie prebieha aj kontrola mechanických a elektrických častí a vyčistenie zváračky zvnútra.

Prečo je ciachovanie dôležité?

V prvom rade, správne nakalibrovaná zváračka spĺňa všetky technické normy, vyžadované hlavne pri rozvodoch plynu. Okrem toho, správne pripravený stroj vám pomáha dodržať požadovanú kvalitu, bezpečnosť zvarov a bezpečnosť objednávateľa. Znížite tak možnosť reklamnácii a nežiadaných nákladov na opravy nesprávnych zvarov. Ochránite tak svoje dobré meno.

Pravideľné ciachovanie prináša výhody

Objednajte sa v autorizovanom servise ant s.r.o. v Bratislave na ciachovanie vašej zváračky včas a získajte výhodnú cenu. Stačí ak sa objednáte telefonicky pred uplynutím platnosti kalibrácie vašej zváračky.

Objednajte sa na telefónnom čísle 0918 810 882.


Autorizovaný servis Hürner

ant s.r.o.
Staré Grunty 17/a
841 04 Bratislava
02/60 10 37 27
ant@ant.sk
www.ant.sk

Služby pre vás:
Sledujte nás:
katalog zváračiek HURNER

Kompletný katalog zváračiek HURNER

hurner zvaranie na tupo ant-na-facebooku
Kariéra u nás:

Pridajte sa k nám. Neustále hľadáme obchodníkov a posily do administratívy

Zoznam voľných pozícií
E-mail Facebook Instagram Linked In