Hurner.sk
 

Anton Miškech
Považské Podhradie 409
Považská Bystrica
01704

kancelária: +421-42-4326513
predajňa: +421-42-4324541
štúdio: +421-42-4260975
fax: +421-42-4260475
www.miskech.sk
miskech@miskech.sk

ICO: 14194651
DIC: 1020534878